Obchodziliśmy wczoraj Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Święto Trzech Króli. Uroczystość ta zwraca naszą uwagę na fakt, że Pan Bóg pragnie objawić się swojemu ludowi.

Bóg uniża się i wyciąga swoją rękę do każdego człowieka. Chce, aby ten Go poznał i przyjął do swojego życia.

To zwrócenie się Boga do człowieka, czyli Jego Objawienie w sposób szczególny i ostateczny dokonało się w Jezusie Chrystusie. Przez Niego Bóg postanowił oświecić człowieka żyjącego w ciemności grzechu.

Jednak, aby Boże światło rzeczywiście zaistniało w naszym życiu musi być przez nas rozpoznane i przyjęte. Mędrcy ze Wschodu są dla nas wielkim przykładem. Oni szukali światła i nowonarodzonego Syna Bożego. W dziecięciu narodzonemu w Betlejem rozpoznali prawdziwego Mesjasza, którego przyjęli i adorowali.

Pan Bóg chce również przemówić i dotrzeć do każdego z nas. Ale my sami musimy chcieć wyjść mu naprzeciw. Musimy chcieć podjąć tak jak Mędrcy ze Wschodu trud wędrówki ku Jezusowi Chrystusowi.

Warto zatem pomyśleć: jak wygląda moje poszukiwanie Jezusa Chrystusa? Ile zadaje sobie trudu, aby znaleźć Jezusa i oddać mu pokłon? Czy w ogóle taki trud podejmuje?

Ks. Łukasz Saczyński

Styczeń

Brak wpisów.

Luty

Brak wpisów.

Marzec

Brak wpisów.

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Brak wpisów.

Sierpień

Brak wpisów.

Wrzesień

Brak wpisów.

Październik

Brak wpisów.

Listopad

Grudzień

Archiwum Na górę