Każdy diakon przed święceniami prezbiteratu wybiera sobie jakieś zawołanie lub cytat, który umieści na obrazu prymicyjnym. To swoiste motto ma być dla niego zawołaniem, drogowskazem lub myślą przewodnią w pełnionej posłudze.

Przed swoimi święceniami postanowiłem wybrać słowa: Ufność w Nim pokładać będę. Słowa te znalazłem w liście do Hebrajczyków. Tak naprawdę list ten zapożycza te słowa z księgi Izajasza.

Dlaczego wybrałem akurat ten cytat? Myślę, że przyczyniła się do tego modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia jak i kult obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz ten wraz z koronką towarzyszył mi bardzo mocno w okresie szkoły średniej i w czasach seminaryjnych. Muszę powiedzieć, że koronka do Bożego Miłosierdzia stała się moją szczególną modlitwą. Modlitwa ta uczyła mnie i nadal uczy zaufania Chrystusowi. Stąd postanowiłem wybrać cytat, który będzie jasno wskazywał, Komu mam ufać i z Kim mam kroczyć przez życie. Głęboko wierzę, że jeżeli w Nim – Jezusie Chrystusie ufność pokładać będę nie zginę.

Poniżej mój  prymicyjny bilboard. Kiedy uczyłem w Technikum Leśnym postanowiłem umieścić go w sali od religii.

 

Ks. Łukasz Saczyński

Styczeń

Brak wpisów.

Luty

Brak wpisów.

Marzec

Brak wpisów.

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Brak wpisów.

Sierpień

Brak wpisów.

Wrzesień

Brak wpisów.

Październik

Brak wpisów.

Listopad

Grudzień

Archiwum Na górę