Postanowiłem dziś posegregować książki i natrafiłem na pozycję pt. „Dlaczego chodzę, dlaczego nie chodzę do kościoła?” Książka ta jest mi wyjątkowo bliska, bo właśnie tam, jako nastolatek mogłem dać świadectwo o swojej wierze.

Było to tak. Kiedy miałem 14 lat wydawnictwo „Więź” postanowiło zrobić ankietę, która składała się z pytania: dlaczego chodzę lub nie chodzę do kościoła? Postanowiłem odpowiedzieć na to pytanie w formie artykułu, którego fragmenty znalazły się w książce pod podobnym tytułem, co ankieta. W pozycji tej znalazło się ponad 100 autentycznych i szczerych odpowiedzi dotyczących postawionego w ankiecie problemu.

Oto fragment mojego artykułu zatytułowanego: „Chcę być z Chrystusem”. Troszeczkę teologii oczami nastolatka.

(...) Do uczestnictwa w liturgii zachęca mnie przede wszystkim kontakt z Chrystusem. Chcę być z Chrystusem, chcę być blisko Chrystusa. Dlatego chodzę do kościoła. Podczas tej ofiary wyciszam się. I pragnę Chrystusowi powiedzieć: Panie Jezu, kocham Cię z całego serca swego. Wiem ile dla mnie zrobiłeś, ile Ci zawdzięczam. Swoje Ciało i czcigodną Krew wydałeś za mnie. Twoja Krew ciekła strumieniem po drzewie krzyża, który był wtedy znakiem hańby. Po co to uczyniłeś? Po to, żeby mnie zbawić i pojednać wszystkich z Twoim Ojcem. Dziś, przez Twoje zmartwychwstanie, krzyż stał się znakiem zwycięstwa.

Każdy ma jakiś moment w liturgii, który najbardziej przeżywa. Dla mnie takim momentem jest epikleza. Kiedy następuje epikleza, w której Kościół prosi Ojca, aby zesłał Ducha Świętego na chleb i wino, aby Jego mocą stały się Ciałem i Krwią Chrystusa, by wszyscy obecni wierni byli jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie – wyciszam się, zamykam oczy i w pełnym skupieniu uświadamiam sobie, ile Chrystus dla mnie zrobił.

Czym jest Kościół? Jest to wspólnota Chrystusowa, w której stajemy się jedną rodziną. Kościołem jesteśmy my – katolicy. Przez niechodzenie do kościoła, przez grzechy zadajemy ranę Kościołowi Chrystusowemu. Ja – uczestnik Mszy Świętej należę do wspólnoty Kościoła Katolickiego, w którym podczas tej wielkiej uczty łączę się z Chrystusem, a przez przyjęcie Jego Przenajświętszego Ciała pogłębiam moje zjednoczenie z Nim.

Łukasz Saczyński, lat 14, uczeń, duże miasto

Saczyński, Ł., Chcę być z Chrystusem, w: Dlaczego chodzę, dlaczego nie chodzę do kościoła, Biblioteka „Więźi”, Warszawa 1999, s. 17

 

Link do książki: http://www.wiez.pl/Dlaczego-chodze--dlaczego-nie-chodze-do-kosciola-;s,karta,id,77

Ks. Łukasz Saczyński

Styczeń

Brak wpisów.

Luty

Brak wpisów.

Marzec

Brak wpisów.

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Brak wpisów.

Sierpień

Brak wpisów.

Wrzesień

Brak wpisów.

Październik

Brak wpisów.

Listopad

Grudzień

Archiwum Na górę