Niedziela dobrego Pasterza akcentuje mocno prawdę, że Jezus jest Pasterzem, który zna swoje owce i nie są mu one obojętne. Chrystus podkreśla, że ci którzy są z Jego owczarni słuchają Jego głosu, a On daje im życie wieczne. A słuchać głosu Chrystusa to znaczy wziąć sobie do serca Jego naukę i według niej postępować w życiu. Słuchać Jego głosu to znaczy naśladować Go.

W niedzielę dobrego Pasterza warto zadać sobie pytanie: Kto tak naprawdę jest moim życiowym pasterzem? Dziś możemy na naszej drodze życia spotkać wielu pasterzy. Na samym początku prezentujących się bardzo dobrze. Jednak o ilu z nich można powiedzieć, że są „dobrzy” i chcą dla nas jak najlepiej. Ilu jest dzisiaj pseudo pasterzy, którzy pragną nami manipulować, którzy chcą abyśmy równali do tego, co prymitywne i chore.  

Dlatego warto wybrać Pasterza, który jest autentyczny. Pasterza, który nie zdradzi, nie porzuci, który będzie wskazywał właściwą drogę.

Siostro, bracie takim prawdziwym Pasterzem jest Chrystus. Jest On jedynym Mistrzem posiadającym życiową mądrość. I tak naprawdę tylko On może nadać sens naszemu życiu. Tylko On może uczynić nasze życie szczęśliwym.

Czy zatem jestem w pełni z Chrystusowej owczarni? Czy jestem owcą Jezusa Chrystusa Boga i człowieka?

Jeżeli jesteś z owczarni Jezusa Chrystusa to muszą w Twoim sercu wybrzmieć Jego słowa: „Moje owce słuchają mego głosu”. Bo jak mówi św. Jan kto twierdzi, że zna Chrystusa, a nie zachowuje Jego przykazań ten jest zwyczajnym kłamcą.

Niedziela dobrego Pasterza to wspaniała zachęta dla każdego z nas, aby pójść za prawdziwym pasterzem, którym jest Jezus Chrystus.

Ks. Łukasz Saczyński

Styczeń

Brak wpisów.

Luty

Brak wpisów.

Marzec

Brak wpisów.

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Brak wpisów.

Sierpień

Brak wpisów.

Wrzesień

Brak wpisów.

Październik

Brak wpisów.

Listopad

Grudzień

Archiwum Na górę