Papież Franciszek spotkał się z wykładowcami i studentami rzymskich uczelni kościelnych i bardzo mocno podkreślił, że przywództwo księży i biskupów polega na służbie. Oto kilka papieskich myśli na podstawie artykułu z Gościa Niedzielnego.

"Tak trudno uwolnić księdza z próżności*. Lud wybaczy potknięcie uczuciowe albo to, że ktoś pije trochę za dużo wina, ale nie przebaczy przywiązania do pieniędzy i próżności (próżny ksiądz nie traktuje dobrze wiernych). "Musimy walczyć o to, by w Kościele nie było tych dwóch zjawisk”.

Przewodzenie wspólnocie wiernych oznacza służbę i miłość do ludzi. Konieczna są, jak dodał, "bliskość, posługa, pokora, ubóstwo i wyrzeczenie".

"Bez służby nie ma mowy o przywództwie. "Jak można prowadzić lud, jeśli mu się nie służy?"

„Pan was powołał, byście byli kapłanami, prezbiterami: to jest podstawowa zasada. I jeszcze jedną rzecz chciałbym podkreślić: jeśli widzi się tylko stronę akademicką, istnieje ryzyko ześlizgnięcia się w ideologię, a to jest chorobliwe, także gdy chodzi o pojmowanie Kościoła. By zrozumieć Kościół, trzeba podchodzić do tego naukowo, ale także z modlitwą, z życiem wspólnotowym i apostolskim. Kiedy potykamy się na jakiejś ideologii, bo jesteśmy mózgowcami, i podążamy tą drogą, będziemy mieć hermeneutykę nie chrześcijańską, ale hermeneutykę Kościoła ideologicznego. A to szkodzi, to jest choroba. Hermeneutyka Kościoła, powinna pochodzić z niego samego. Trzeba rozumieć Kościół oczami chrześcijanina, jego umysłem i sercem, a także poznawać Kościół z chrześcijańskiego zaangażowania. W przeciwnym wypadku nie zrozumiemy Kościoła, albo zrozumiemy go opacznie. Dlatego należy podkreślić, owszem, pracę akademicką, bo po to was tu przysłano, nie można jednak zaniedbywać trzech pozostałych filarów: życia duchowego, wspólnotowego i apostolskiego”.

*Próżność – na podstawie Słownika Języka Polskiego: mający o sobie bardzo dobre zdanie i lubiący, żeby go podziwiać i pochlebiać mu, nadmiernie przywiązujący wagę do rzeczy zewnętrznych, świadczący o takiej postawie.

Ks. Łukasz Saczyński

Styczeń

Brak wpisów.

Luty

Brak wpisów.

Marzec

Brak wpisów.

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Brak wpisów.

Sierpień

Brak wpisów.

Wrzesień

Brak wpisów.

Październik

Brak wpisów.

Listopad

Grudzień

Archiwum Na górę